Najlepšia pôžička online

Volajte  0948 090 040  alebo  0948 090 050  (bežný hovor do O2)

Poskytovateľ pôžičky

Poskytovateľom pôžičky je CreditONE s.r.o., Nedbalova 12, 811 01 Bratislava, IČO: 46559051, DIČ: 2023455720

Vybavenie pôžičky

Je to jednoduché: Vyplňte žiadosť. Po splnení podmienok obdržíte na mobil SMS kód, ktorým žiadosť potvrdíte. Po úspešnom zadaní SMS kódu bude Vaša žiadosť ihneď spracovaná a výsledok sa dozviete mailom a SMS správou. V prípade schválenia pôžičky dostanete peniaze na svoj účet.

Ak máte účet v Tatra banke, Slovenskej sporiteľni, UniCredit Bank alebo ČSOB, na účte ich môžete mať už do 30 minút od schválenia pôžičky. Prevod do ostatných bánk trvá 1 pracovný deň.

Predĺženie pôžičky

O predĺženie termínu splatnosti môžete požiadať priamo po prihlásení sa do systému CreditONE. Prístupové údaje dostanete po vyplnení žiadosti a schválení pôžičky. Počet predĺžení splatnosti pôžičky je neobmedzený, predĺženie splatnosti Vám však vždy musí schváliť veriteľ. Po prihlásení sa do systému CreditONE si vyberiete, o koľko dní chcete splatnosť pôžičky predĺžiť a následne uhradíte poplatok za predĺženie pôžičky na jeden z účtov veriteľa. Termín pôžičky je možné predĺžiť len po zaplatení poplatku z predĺženia a prípadných sankčných poplatkov vzniknutých ku dňu obdržania platby úroku z predĺženia.

Oneskorené vrátenie

Pokiaľ sa dostanete do omeškania s vrátením celkovej výšky pôžičky, veriteľ má nárok na úroky z omeškania vo výške 2 % za každý deň omeškania zo splatnej sumy, ktorá nebola včas splatená, a to za každú jednu poskytnutú pôžičku. Ak sa dostanete do omeškania viac ako 50 kalendárnych dní odo dňa splatnosti pôžičky alebo jej časti, musíte dodatočne zaplatiť veriteľovi jednorazovú pokutu za omeškanie plnenia vo výške 25 € za pôžičku vo výške 1 € - 99 €, vo výške 50 € za pôžičku vo výške 100 € - 199 €; vo výške 75 € za pôžičku vo výške 200 € - 350€.

V zmysle všeobecných zmluvných podmienok má veriteľ právo prenechať vymáhanie dlhu aj tretím osobám. Spory, nezhody alebo požiadavky vyplývajúce z dohody o pôžičke budú najprv riešené formou rokovaní, t.j. mimosúdnou cestou. V prípade neúspechu pri rokovaní bude spor predložený príslušnému súdu Slovenskej republiky.

Ďalšie pôžičky

Pozrite si aj ďalšie pôžičky až do 100 000 €.

© TotalMoney s.r.o.
CreditONE logo

1. Vyplňte žiadosť o pôžičku

Môžete si požičať do 120 €.

2. Získajte peniaze

Na mobil Vám príde SMS kód, ktorým
žiadosť potvrdíte. Peniaze dostanete na účet
do pol hodiny od schválenia pôžičky.